Royal Rangers

36. ph Royal Rangers v Opavě

Tato přední hlídka byla založena v listopadu roku 2003. Jsme nástupnickou organizací volnočasových aktivit Křesťanského Centra CESAREA. Vedoucí jsou proškoleni systémem NVT (Národních Výcvikových Táborů) a i nadále se proškolují a prohlubují své dovednosti návštěvami různých akcí a prezentací, kde získávají nové zkušenosti a nápady pro práci s dětmi. Kromě pravidelných pátečních schůzek – klubů, pořádáme víkendovky, letní tábory a jiné akce.

Oficiální stránky: http://36ph.royalrangers.cz/