Aktuality

Nedělní setkávání

Nedělní bohoslužby v 10:15 hod se vracejí po korona krizi do Obecního domu do normálu. Od ne 21.6. již není nutná rezervace, kapacitu sálu plně obnovena! Roušky a desinfekce platí do konce června. Od července již bez roušek.

Nedělní besídky pro děti probíhají ve 2. patře v salonku za podobných podmínek.

Pro účast na bohoslužbách jsou stanovena následující pravidla (platí do konce června):

1. Účastníci si před vstupem na bohoslužbu povinně vydezinfikují ruce.

2. Všichni účastníci mají nasazeny ochranné prostředky dýchacích cest – roušky.

3. Prostor je po bohoslužbě řádně vyvětrán a jsou dezinfikovány kontaktní plochy.

4. Za dodržování pravidel je zodpovědný duchovní, který vede bohoslužbu

Aktuální provoz církve

Nacházíme v době obnovování standardního režimu církve.

Obnoveny jsou následující skupinky:

úterý – skupinka v kanceláři v 18 hod. – liché týdny

úterý – modlitební v kanceláři v 18 hod. – sudé týdny

čtvrtek – skupinka Hradec nad Mor. v 18 hod. – sudé týdny

pátek – mládež v kanceláři v 18:30 hod.

pátek – skupinka u Šreků ve 20 hod. – Brumovice

Probíhají skupinky přes internet s aplikací ZOOM

středa – ženská skupinka ve 20 hod.

čtvrtek – mužská skupinka ve 20:30 hod

Nedělní shromáždění se nahrává na videokameru, záznam setkání bude na našem webu a facebooku vyvěšen v odpoledních hodinách !

Kázání si můžete poslechnout na záložce Nahrávky.