Aktuality


Velikonoce znamenají,

že láska a život jsou silnější než smrt,

že hrob není konečnou stanicí života,

že skrze vzkříšení můžeme získat nový život,

že ve víře v Ježíšovo vzkříšení můžeme

zakoušet vzkříšení i my sami v sobě

a že můžeme k životu probouzet i druhé.

 

– Neděle 21. dubna v 10:15 hod. VELIKONOČNÍ RADOST VZKŘÍŠENÍ

Spec. nedělní setkání, Obecní dům, Sál purkmistrů

VELIKONOČNÍ SBOROVÝ POBYT – ŘEKA, čt 18. 4. až 22. 4. 2019

turistická základna Juventus, více info na 36. ph RR Opava, nutno se přihlásit!

VEČER CHVAL A UCTÍVÁNÍ

pá 26. 4. 2019 v 18 hod. Obecní dům, 2. patro

– DÁMSKÁ JÍZDA – pá 3.5. až ne 5.5. 2019 Malá Morávka, víkendovka

pouze pro sestry, nutno se přihlásit!