O nás

Jsme rádi, že jste zavítali na náš web. Dovolte nyní, abychom se krátce představili.

Jsme církevní organizací s řádnou registrací v České republice. Hlásíme se k dynamickému a radostnému hnutí v křesťanství, které klade důraz na osobní vztah s Bohem a nadpřirozené jednání v osobních potřebách a problémech každodenního života.

Hlásíme se k původnímu a originálnímu křesťanství, které mělo sílu, atraktivitu a schopnost ovlivnit společnost. Ta se ovšem během staletí vytratila vlivem kompromisu, lidských tradic a nebiblických názorů na Boha i člověka.

Jsme přesvědčeni, že nadčasovost a síla originálního křesťanství je stále účinná a aktuální i pro moderního člověka.

Lidská potřeba po lásce, odpuštění, jistotě, bezpečí, přijetí a úctě se nezměnila. Touha po uzdravení nitra, vztahů i fyzického těla jsou stále aktuální potřeby i dnes. Stabilní manželství a rodiny, duchovně-morální hodnoty nejen pro mladou generaci, to vše jsou prvky, které se z naší společnosti vytratily.

Originální křesťanství dává odpověď na potřeby člověka po lásce, odpuštění, smyslu a směru života. Dává odpověď na otázku, kde se bere zlo ve společnosti, v lidech. Kde vzít sílu ve slabostech, kde najít motivaci k překonávání životních překážek.

Věříme, že člověk byl stvořen jako svobodná bytost k Božímu obrazu. Původní obraz člověka se však pokazil jeho touhou po nezávislosti. Do života člověka vstoupilo trápení, zmar a smrt. Bůh však lidstvo neopustil, poslal Ježíše Krista z Nazaretu, aby zaplatil za chyby a důsledky lidského hříchu. On je vykupující obětí za každého. Osobním přijetím jeho zástupné oběti a pozváním vzkříšeného Ježíše do srdce získáváme vše zpět.

Přijímáme Boží lásku, Boží život, odpuštění. Boží pomoc a sílu pro naše každodenní úkoly a výzvy v osobním, rodinném i pracovním životě. Přijímáme sílu a schopnost od Boha odolávat zlu, překonávat životní překážky. Život s Bohem znamená Pokoj, Radost a Sílu pro život.

Na našich setkáních se můžete setkat s radostnou a současnou hudbou, se spontánními projevy vděčnosti a radosti z Boha a z Jeho jednání v našich životech. Modlíme se za běžné potřeby života. Snažíme se porozumět Bohu a jeho slovu – Bibli, která je pro nás vodítkem pro život, zdrojem moudrosti a povzbuzení.

Modlíme se za nadpřirozené zázraky pro vyřešení vážných problémů, nemocí, trápení a závislostí. Snažíme se být společenstvím, kde je porozumění, láska a vzájemná pomoc.

Jste srdečně vítání na našich setkáních, mimo Léčení, v neděli, od 10:15 hod v Obecním domě, v sále Purkmistrů.

Také pořádáme pravidelně programy pro děti, letní stanové tábory, programy pro mládež. Nabízíme poradenství v oblasti rodiny, vztahů a partnerství.

heaven